Zsyłki i Deportacje

Zsyłki

Zesłania ludności polskiej na Syberię
sięga kilkuset lat wstecz.Śladów pierwszych
Polaków karnie przesiedlonych na Sybir
należy upatrywać już XVI wieku.

Kolejne wieki przynosiły coraz obfitsze ofiary
 Sybiru. Konfederacje, powstania narodowe,
spiski patriotów pozwalały kolejnym karom
na wydawanie dekretów o spiskach.

 Prezentacja
 

Deportacje

Sybiracy-1891r. W wieku XX-tym
Polacy przeżyli masowe deportacje w
głąb Związku Radzieckiego,